Tävlingsfridykning

When you hear the word freediving you may think of snorkeling and beautiful landscapes underwater in a blue or turquoise ocean. Or do you associate freediving with competitions where you dive deep along a line down in the big blue? Free diving can be for both recreation and competition, you can compete in depth as well as in a pool. Competition freediving is about making the longest dives in distance, keep your breath at the longest time or make the deepest dive. All this in one breath. There are a number of disciplines and rules to be aware of.

Svenska

När du hör ordet fridykning kanske du tänker på snorkelturer och vackra undervattenslandskap i något hav. Eller förknippar du fridykning med tävlingar där man dyker djupt längs en lina ner i det stora blå? Fridykning kan vara både för rekreation och tävling, man kan tävla både på djupet och i pool. Tävlingsfridykning går ut på att simma längst distans, hålla andan längst tid eller dyka djupast under en andhållning. Det finns ett antal discipliner och regler att förhålla sig till.

Tävlingsfridykning i pool

De tre disciplinerna man tävlar i på i pool är:

  • DYN – Dynamisk Apnea
  • DNF – Dynamisk Apnea, Utan Fena
  • STA – Statisk Apnea

I DYN använder sig atleten av en monofena eller två bifenor för att, på ett andetag, horisontellt, ta sig så långt som möjligt. Med monofena ser simstilen ut som när en sjöjungfru tar sig fram under vattnet. Vanligast är att man simmar DYN i en 50-metersbassäng. Disciplinen DNF går även den ut på att, horisontellt, simma så långt som möjligt men utan fena. Simstilen liknar bröstsim med separerade arm- och bentag. DNF utför man ofta i en 25-metersbassäng. I DYN och DNF använder man sig av av vikter för att, trots fyllda lungor, kunna röra sig viktlöst fram i poolen. I STA tävlar man om vem som kan hålla andan längst tid. Atleten ligger då flytande i vattnet med andningsvägarna under vattenytan. STA utförs oftast i en grundare pool där man bottnar.

, Tävlingsfridykning
Bilden är från en tävling som hölls i Riga i februari 2018. Just det här dyket i DNF simmade Nicole 126 meter. Foto: Daan Verhoeven
Tävlingsfridykning på djupet

De tre disciplinerna man tävlar i på djupet i öppet vatten är:

  • CWT – Konstant Vikt
  • CNF – Konstant Vikt, Utan Fena
  • FIM – Free Immersion

I alla tre diciplinerna CWT, CNF och FIM simmar atleten vertikalt ner till ett annonserat djup efter en lina och sedan upp igen, atleten har samma vikter både ner och upp under dyket. I CWT använder sig atleten av en monofena eller två stycken bifenor. I disciplinen CNF har atleten däremot ingen fena, simstilen liknar bröstsim med separerade arm- och bentag. I FIM är atleten också barfota och drar sig ner och upp med hjälp av linan. I FIM är det inte tillåtet att ta varken ben- eller armtag. När man dyker tillräckligt djupt börjar man till slut frifalla. Fridykaren trycks ner av vattnet och kan på det sättet ta sig djupare tan att röra sig. När man frifaller handlar det om att behålla lugnet och fokusera på tryckutjämningen.

Ytprotokoll

För att få ett godkänt dyk måste ett ytprotokoll genomföras inom 15 sekunder efter dyket med följande tre moment:

  1. Den tävlande avlägsnar utrustning från ansiktet
  2. Den tävlande visar ett OK-tecken med handen
  3. Den tävlande säger ”I am OK”
Annonsering

För att vara med och tävla måste atleten innan sitt prestation annonsera sitt dyk inom avseedd tidsram, med annonsera menas att meddela hur djupt, hur långt eller hur länge dyket ska göras. Den regeln fyller en viktig funktion i djupfridykningen där man måste ange hur djupt man tänker dyka. Annonseringen görs så att tävlingsorganisationen ska kunna sätta bottenplattan på det annonserade djupet. Atleten kan då inte dyka djupare än annonseringen. Det finns annars en risk att atleten gör en felaktig bedömning och dyker för djupt och inte klarar av att få ett godkänt dyk. I poolfridykning finns regeln om annonsering kvar men den fyller inte samma funktion som på djupet. I poolfridkning får atleten dyka så långt eller hur länge denne vill. I både djup- och poolfridykning avgör annonseringen, oftast, startordning i tävlingen. Den som annonserar högst startar oftast sist och har därmed koll på hur djupt, hur långt eller hur länge föregående atleter dykt. Det finns dock en liten hake. Det kan vara fördelaktigt att annonsera högt och starta sent men om man inte når upp till sin annonsering får man avdrag i poäng. Sedan fyller annonseringen en ytterligare funktion. Om till exempel två atleter gör ett precis lika långt dyk avgörs detta på annonsering. Den atlet som presterat närmst sin annonsering vinner.

Olika förbund

AIDA International grundades 1992 och är ett världsledande förbund och organisatör av internationella tävlingar, regler och bestämmelser inom fridykning. Även CMAS är ett världsledande förbund som grundades 1959 som är organisatör av internationella tävlingar, regler och bestämmelser. Den här sidan tar upp de regler och bestämmelser som används inom AIDA. Via länken nedan finner du Aidas regelverk (Version 16.0 – November 2018).

AIDA COMPETITION RULES AND REGULATIONS

Rött, gult eller vitt kort

…mer information kommer…

Poängsättning

…mer information kommer…