MINDSET

Att acceptera & gå vidare

I det stora och det lilla är det viktigt att vara medveten om hur man reagerar i olika situationer för att kunna påverka hur man hanterar dem. Speciellt viktigt är förhållningssättet till saker som känns tunga eller svåra som kan ta en stor del av ens tankar. Att vara medveten och tänka logiskt är viktigt för att kunna acceptera situationen och gå vidare. Det hela handlar om mindset.

Fridykningen & Livet

Genom fridykningen ser jag många paralleller till resten av livet. Jag brukar säga att ett dyk är som hela livet självt. …kanske lite förenklat men jag ser det. I fridykningen tränas jag att jag att hantera situationer som känns tunga, det gör mig också redo att hantera helt andra situationer än ett starkt behov av att andas.

, Att acceptera & gå vidare
Foto: Camilla Salling Olsen

 

Svåra Situationer – Hur tänker jag?

Befinner jag mig i en situation som jag inte trivs i eller tycker om brukar jag först ha inställningen att det är så det är. Situationen är här och nu och jag kan inte backa tiden. Jag måste alltså välkomna situationen jag befinner mig i. Det är ett första steg. Efter att jag har gjort det handlar det om att fokusera rätt. Jag måste göra en bedömning om det är en situation jag framöver kan påverka eller inte. Är det inom eller utom min kontroll? Kan jag göra skillnad? Är det inom min kontroll och jag har möjlighet att påverka situationen ser jag till att skapa förändring. Är det utom min kontroll eller möjlighet att påverka måste jag bara släppa det. Svårare än så är det inte. Då finns det ingen anledning att grubbla. Sedan är det viktigt att sätta hela situationen i rätt perspektiv. Jag försöker zooma ut i tid och rum och se det hela utanför sitt sammanhang som en del av livet. Ibland kan ens egna tankar bli så stora att man tror att det är det enda verkliga. Så är det inte. Jag måste se vilken roll situationen spelar i förhållande till livet. Ofta visar det sig vara en ganska liten roll. Jag accepterar och går vidare.

, Att acceptera & gå vidare
Acceptera & gå vidare i praktiken

Under mina träningar använder jag mig av det här och jag fick även använda mig av det här mindsetet flera gången under VM-veckan men det var extra tydligt när jag förstått att jag missat min B-final i DNF för att jag missat att annonsera i tid. …jag fick välkomna situationen, inse att jag inte kunde påverka den, det som hade hänt hade hänt. Det som hade skett hade jag inte möjlighet att påverka, det var utom min kontroll. Såklart var jag ledsen och hade känslor i kroppen som jag behövde utrrycka, det gjorde jag. Det var viktigt för mig. Jag behövde tillåta mig själv att vara ledsen och besviken. Jag har ett stort behov att uttrycka mina känslor och känner att det är en naturlig och viktig del av att vara människa. Jag valde att se händelsen ur ett livsperspektiv och den blev plötsligt ganska liten, det finns ju värre saker som hänt… De tankarna gjorde det lättare att släppa det. Jag kunde acceptera situationen.

Tips – Tre steg

Ett tips för att genom tre steg hantera situationer eller händelser som känns svåra eller tunga finns i inlägget Tips – Tre steg för att acceptera & gå vidare.

Välj att se det positiva

När sådana här saker händer väljer jag alltid att se det som att jag betalar för något som kommer som betyder så mycket mer. Jag är övertygad om att även den här händelsen var precis så. Något kommer som är så mycket större!

Nicole Edensbo, 2018-07-03
Göteborg, Sverige

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *